devlet

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Kontörlerinize Dikkat!

(IHA) Düzce Emniyeti, yaptığı açıklamayla vatandaşları kontör dolandırıcılığı konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dolandırıcıların genel olarak vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettikleri vurgulanarak halkın da bu konuda gerekli bilgi donanımına sahip olmadığı belirtildi. Vatandaşların telefonla aranarak veya mesaj yoluyla dolandırıldığı ifade edilerek telefon veya mesajla kontör isteyen şahıslara karşı en kısa sürede polise müracaat edilmesi istendi.

Kamu Değeri Kağıtları ( Paraya eşit sayılan değerler )

(a) 5237 sayılı (Yeni) T.C.K. madde 198: Paraya eşit sayılan değerlerin belirtildiği bir

tanım maddesidir.

(b) 765 sayılı T.C.K. madde 331 ve 316/2 (son): 331. maddede paraya eşit sayılan değerler

olan kamu değeri kağıtları açıklanmakta, 316/2(son) madde ise, ulusal ziynet altınlarının da “para”

hükmünde olduğu belirtilmektedir.

765 sayılı T.C.K.nun 331. maddesi (ikinci cümlesi) uyarınca “kağıt para” kamu değeri

kağıtlarındandır ve kamu değeri kağıtları para gibidir. Bunlar; (a) Yasa gereği madeni paralar gibi

Herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı

Bunlardan birincisi, herkesin girebileceği bir yerde
bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış
eşya hakkında işlenmesidir.
Örneğin, bir otomobilde bırakılan eşyanın çalınması halinde bu
hükmün uygulanabilmesi için kapılarının kilitlenmiş olması gerekir.

6 Burada, eşyanın bulunduğu yer değil, özgülendiği amaç önem taşımaktadır. Bu
da maddede “kamu yararı” veya “kamu hizmeti” olarak belirtilmiştir. Eşyanın
bu amaçlara özgülenmiş sayılabilmesi için kişi ayırımı gözetilmeksizin, bedeli

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşyanın devlete ait olması zorunluluğu yoktur.

TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan nitelikli hale
baktığımızda; eski hükümde yalnızca devlete ait olan mallar kapsama
alınmışken yeni hükümde malın kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunması şartı ile özel ve tüzel kişilere ait olan mallar hakkında
işlenen hırsızlık suçları bakımından da bu ağırlatıcı neden uygulanacaktır.

Suça konu olan şeyin “kamu kurum ve kuruluşlarında
bulunması” yeterli olup, failin belirtilen yere “girmiş” olması zorunluluğu
aranmadığından, dışarıdan pencere veya kapıdan el uzatmak suretiyle

Küresel yolsuzluk barometresi

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün (TI), yayınlanan bir anketine göre, yolsuzluğun en fazla görüldüğü kurum veya sektörlerin başında siyasi partiler yer alırken,akabinde devlet daireleri ve parlamentolar izliyor.

Sigortacılıkta Denetim ve Bilgi Verme

Denetim

MADDE 28 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşlar, sigorta ve reasürans aracıları, sigorta eksperlik faaliyetleri, aktüerler ve sigortacılık işlemi yapan veya sigortacılık alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin her türlü sigortacılık işlemlerinin denetimi, Sigorta Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketleri

Sigorta şirketlerinin ve reasürans şirketlerinin kuruluşu

MADDE 3 – (1) Türkiye’de faaliyet gösterecek sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin anonim şirket veya kooperatif şeklinde kurulmuş olması şarttır. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, sigortacılık işlemleri ve bunlarla doğrudan bağlantısı bulunan işler dışında başka işle iştigal edemez.

(2) Anonim şirket şeklinde kurulacak sigorta şirketleri ve reasürans şirketlerinin;

a) Kurucularının;

1) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmaması,

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar