ihlal

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Ortak Öğeleri

Belgelerde sahteciliğin, diğer anlatımla gerçeğin taklit veya tahrifinin aldatma yeteneği

olması, zarar olanak veya olasılığı bulunması, kasten (zarar verme bilinciyle) yapılması gerekir.

Eylemin belge niteliğindeki yazı üzerinde gerçekleştirilmiş olması, sahtecilik suçunun ön

koşuludur.

Aldatma yeteneği; belgedeki sahteciliğin ilk bakışta anlaşılamaması, başkalarını aldatabilecek

biçim ve içerikte olmasıdır. Aldatma yeteneğini, suçun maddi öğesine göre hakim takdir eder. Aldatma

Gece vakti işlenen hırsızlık

YENİ TCK MD.

MADDE 143. - (1) Hırsızlık
suçunun gece vakti işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza üçte
birine kadar artırılır

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I-1
Hırsızlık:
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya
mahsus bir yerde veya müştemilatında
işlenirse;

(Şayet bu suç örgütün faaliyeti çerçevesinde ise verilen ceza 15 yıla kadar hapis
ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.Adli para cezası verilirken verilen hapis
cezası ile orantı kurulmamalı hırsızlık suçu ile oluşan zarar ve elde edilen yarar
dikkate alınmalıdır.Buradaki adli para cezası bir nevi müsadere hükmüdür.)

Hırsızlık suçunun Temel şekli

YENİ TCK MD.

MADDE 141. - (1) Zilyedinin rızası
olmadan başkasına ait taşınır bir malı,
kendisine veya başkasına bir yarar
sağlamak maksadıyla bulunduğu
yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla
kadar hapis cezası verilir.
(2) Ekonomik bir değer taşıyan her
türlü enerji de, taşınır mal sayılır.

ESKİ TCK MD.
MADDE 491.-(1) Her kim diğerinin
taşınabilir malını rızası olmaksızın
faydalanmak için bulunduğu yerden
alırsa altı aydan üç seneye kadar
hapsolunur.
(2) Ekonomik bir değer taşıyan her
türlü enerji de taşınabilir mal sayılır.

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar