trafik kazası

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak

YENİ TCK MD
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli
durum veya zor şartlardan yararlanmak
suretiyle,

ESKİ TCK MD
MADDE 504/5.
Bir kimseyi içinde bulunduğu
tehlikeli veya zor durumdan
kurtarmak bahanesiyle,

765 sayılı kanunun 504. maddesinin 5. bendinde bir kimseyi
içinde bulunduğu tehlikeli veya zor durumdan kurtarmak bahanesiyle
dolandırıcılık suçunun işlenmesi nitelikli hal olarak düzenlenmişti. 5237 sayılı
kanun bu ağırlatıcı nedeni biraz farklı şekilde düzenlemiştir.765 sayılı

Kişinin malını koruyamayacak olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık

YENİ TCK MD.

MADDE 142. - (2) Suçun;
a) Kişinin malını koruyamayacak
durumda
olmasından
veya
ölmesinden yararlanarak işlenmesi

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I-3…..... mal sahibinin
uğradığı hususi bir felaketten mütevellit
kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa

142/II. fıkranın ilk bendinde mağdurun içinde bulunduğu
durum nedeniyle suça karşı direncinin kırıldığı ve suçun işlenmesinin
kolaylaşacağı haller düzenlenmiştir.
Buna göre suçun şu hallerde işlenmesi bu bendin
uygulanmasını gerektirir:

1.Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından (12) yararlanarak işlenmesi: (

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar