yargıtay

warning: Creating default object from empty value in /home/zehirli/domains/zehirli.org/public_html/haramiler/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Gece vakti işlenen hırsızlık

YENİ TCK MD.

MADDE 143. - (1) Hırsızlık
suçunun gece vakti işlenmesi
hâlinde, verilecek ceza üçte
birine kadar artırılır

ESKİ TCK MD.
Madde 492/I-1
Hırsızlık:
1. Geceleyin bir bina içinde yahut süknaya
mahsus bir yerde veya müştemilatında
işlenirse;

(Şayet bu suç örgütün faaliyeti çerçevesinde ise verilen ceza 15 yıla kadar hapis
ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.Adli para cezası verilirken verilen hapis
cezası ile orantı kurulmamalı hırsızlık suçu ile oluşan zarar ve elde edilen yarar
dikkate alınmalıdır.Buradaki adli para cezası bir nevi müsadere hükmüdür.)

Elektrik enerjisi hırsızlığı

YENİ TCK MD.

f)
Elektrik
enerjisi
hakkında işlenmesi

ESKİ TCK MD.
Eski kanunda bu hükme karşılık bir düzenleme
mevcut değildi.

Yeni TCK.nda eski düzenlemeden farklı olarak elektrik enerjisi
hakkındaki hırsızlık suçları nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Hükmün
gerekçesinde bu şekildeki bir düzenlemenin nedeni olarak elektrik hırsızlığının
temadi halinde işlenmesi gösterilmiştir.
Bu bent kapsamındaki eylemler bildiğiniz gibi 765 sayılı
TCK.nun yürürlükte olduğu dönemde 492. maddesinin 2. fıkrası kapsamında

Başkasına ait mal

Yeni düzenlemede rıza malın zilyedinden aranacak bir rıza
olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama suçun konusunun mülkiyetinin mutlaka
başkasına ait olması lazımdır. Burada yer alan “başkasına ait mal” ifadesi, suçun
konusunu oluşturan malın mülkiyetinin başkasına ait olmasını ifade ediyor.

Bu doğrultuda yeni ceza kanunu sisteminde kişinin üzerinde
kendisine ait mülkiyet hakkı olan bir malı zilyedinin rızası dışında alması
halinde acaba hırsızlık suçu söz konusu olacak mıdır? Örneğin kişi mülkiyeti
muhafaza kaydıyla sattığı bir malı satın alanın rızası dışında geri aldığında

Karşılıksız çek kesen 150.000 kişi hapse girecek

Düzenlemenin değişmeden kabul edilmesi halinde yaklaşık 150 bin kişi hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Konuyla ilgili komisyona görüşlerini ileten Yargıtay, karşılıksız çekin suç olmaktan çıkarılarak idarî para cezası verilmesini istedi.

Küresel krizin etkisiyle çek ve senedini ödeyemeyen dürüst esnafı sıkıntılı günler bekliyor. Meclis Adalet Alt Komisyonu`nda bugün görüşülen Çek Kanunu Tasarısı`nın yasalaşması halinde on binlerce esnaf hapse girme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

İçerik yayınları

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar