`1001 çeşit` yolsuzluk


Sayıştay rüşvet, haraç, zimmet gibi yolsuzlukların yanında, kamudaki akraba kayırmacılığını, eş dost ve siyasal kayırmacılığın da yolsuzluk olduğunu savundu.

Sayıştay, Türkiye`nin son dönemde gündeminden düşmeyen yolsuzlukları araştırdı. Halkın binbir güçlükle devlete ödediği vergilerin karmaşık ilişkiler yumağında kaybolduğunu ifade eden Sayıştay, kamuda geleneksel hale gelen, akraba kayırmacılığı, eş dost ve siyasal kayırmacılığın da yolsuzluk olduğunu savundu. Sayıştay Başdenetçisi Kemal Özsemerci tarafından hazırlanan `Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri` adlı araştırmada, Türkiye`deki yolsuzlukların çok çeşitli olduğu belirtildi. Araştırmada, Türkiye`deki yolsuzluklar önlenemediği sürece, sosyal refahın sağlanamayacağı kaydedildi. Araştırmada, 2001 yılında batık bankalara 12 milyar dolarlık kaynak aktarılırken, Sağlık Bakanlığı`na 1,8 milyar dolarlık kaynak ayrıldığına dikkat çekilerek, Türkiye`de yolsuzluk için uygun ortamın olduğu vurgulandı. Araştırmada, `Halkın binbir güçlükle devlete ödediği vergilerin karmaşık ilişkiler yumağında kayboluyor` denildi. Kayırmacılık da yolsuzluk Araştırmada, Türkiye`de yaşanan yolsuzlukların siyasal ve yönetimle ilgili olarak iki ana başlık altında toplandığı belirtilerek, kamuda geleneksel hale gelen, akraba, eş dost ve siyasal kayırmacılığında bir çeşit yolsuzluk olduğu kaydedildi. Araştırmada, yönetimle ilgili yolsuzlukların maddi ve maddi olmayan yolsuzluklar olarak ikiye ayrıldı. Maddi yolsuzluklara rüşvet, haraç, rant kollama ve zimmetin girdiği belirtildi. Araştırmada, rant kollamanın da monopol kollama, tarife kollama, lisans kollama, kota kollama, teşvik kollama ve sosyal yardım kollama gibi çeşitlere ayrıldığı vurgulandı. İşte Türkiye`deki yolsuzluk çeşitleri Siyasal yolsuzluk Yönetsel yolsuzluk Maddi çıkar karşılığı yolsuzluk Rüşvet Haraç Rant kollama Monopol kollama Tarife kollama Lisans kollama Kota kollama Teşvik kollama Sosyal yardım kollama Zimmet Maddi olmayan çıkar karşılığı yolsuzluk Kayırmacılık Akraba kayırmacılığı Eş dost kayırmacılığı Siyasal kayırmacılık Hizmet kayırmacılığı Patronaj

Yeni Şafak

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar