Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık


YENİ TCK MD.

Etkin pişmanlık
MADDE 168. - (1)Hırsızlık, mala
zarar verme, güveni kötüye
kullanma, dolandırıcılık ve
karşılıksız yararlanma suçları
tamamlandıktan sonra ve fakat
bu nedenle hakkında
kovuşturma başlamadan önce
failin, azmettirenin veya yardım
edenin bizzat pişmanlık
göstererek mağdurun uğradığı
zararı aynen geri verme veya
tazmin suretiyle gidermesi
hâlinde; cezası üçte birden üçte
ikiye kadar indirilir. Yağma
suçunda ise, cezada altıda birden
üçte bire kadar indirim yapılır.
(2) Kısmen geri verme veya
tazmin hâlinde etkin pişmanlık
hükümlerinin uygulanabilmesi
için, mağdurun rızası aranır.

ESKİ TCK MD.
Madde 523 - Bu babın birinci, üçüncü,
dördüncü ve beşinci fasıllarında ve 516 ncı
maddenin birinci fıkrasında ve 518 ve 519
ve 521 inci maddelerinde beyan olunan
cürümlerden birini işleyen kimse kendi
hakkında bir güna takibat icrasına
başlanmadan evvel aldığını iade eylerse
yahut işlenen fiilin mahiyetine ve sair
ahvale nazaran red ve iade kabil olmadığı
takdirde mutazarrının zararını tamamen
tazmin ederse göreceği ceza üçte birden
üçte ikiye kadar indirilir.
Eğer bu red ve iade veya tazmin hususi
takibat esnasında fakat işin mahkemeye
verilmesinden evvel vukubulursa failin
göreceği ceza altıda birden üçte bire kadar
indirilir.
(Ek : 6/6/1991 - 3756/18 md.) 494 üncü
maddenin 2,3 ve 4 numaralı bentleri ile 521
a ve 521 b maddelerinde yazılı cürümlerden
dolayı da yukarıdaki fıkralar hükümleri
uygulanır.

Yeni kanunda etkin pişmanlığı düzenleyen 168.madde eski
kanunun 523. maddesine karşılık gelmektedir.

Etkin pişmanlık nedeniyle cezadan indirim yapılabilmesi için
bazı şartları yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
Bu şartlar şunlardır:

1.Failin, azmettirenin veya yardım edenin pişmanlık göstererek
mağdurun zararını gidermeleri gerekir.Bu aynen geri verme ya da
zararı tazmin etme suretiyle de olabilir.

2.Zarar giderme giderim kovuşturma başlamadan yapılmalıdır.Kovuşturma
ifadesinden maksat kamu davasının açılmasıdır.

3.Ayrıca zararın gideriminin tam olarak yapılması gerekir.Eğer kısmi bir
giderim söz konusu ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi
için mağdurun rızası aranacaktır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar