Malik olunan mal üzerinde hırsızlık


YENİ TCK MD.

MADDE 144. - (1) Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik
olunan mal üzerinde işlenmesi

ESKİ TCK MD.
MADDE 494/I -2.Failin müşterek
veya iştirak halinde mülkiyetine sahip
olduğu mal hakkında işlenmesi

144. madde, 765 sayılı TCK’nın 494/I-2. bendiyle aynı
düzenlemeyi getirmektedir.Buna göre üzerinde paylı mülkiyet veya
elbirliğiyle mülkiyet bulunan mal üzerinde paydaşlardan22 birinin hırsızlık
suçunu işlemesi halinde bu hafifletici neden uygulanır.23
Hüküm, paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
ancak mülkiyet hakkına sahip olan fail bakımından uygulama alanı bulur. Buna
karşılık paydaş mülkiyete konu bir mal söz konusu ise ve alınan malın değeri
failin payını aşmıyorsa fiil cezalandırılmaz.

Örneğin,‘Müştekiler ile birlikte iştirak halinde malik oldukları tarlada 159
adet muhtelif yabani kestane, meşe ve pelit ağacını kesip faydalanmak amacıyla
alıp götüren sanığın eylemi 494/I-2’deki suçu oluşturur.’(10.CD,18.5.1993,
2501/6129, (YKD,1993,s.116)

Daha önce bir malın hırsızlık suçuna konu olabilmesi için “başkasına ait
olması” gerektiğini, malın başkasına aidiyeti konusunda Medeni Kanun
hükümlerinin göz önünde bulundurulacağını belirtmiştik. Böyle olunca da,
paydaş veya elbirliği ile malik olunan bir mal, fail bakımından “başkasına ait”
sayılır. Bununla birlikte failin paydaş veya elbirliği ile maliki olduğu bir mal
üzerinde işlediği hırsızlık suçunun daha az bir ceza ile cezalandırılması gereği
de açıktır. İşte bu yüzden failin paydaş veya elbirliği ile maliki olduğu mal
üzerinde işlenen hırsızlık, daha az cezayı gerektiren bir neden sayılmıştır.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar